menu

Project Wachtwoord; een vloek of een zegen?

Inleiding
Pauline stamt uit het pré-internettijdperk en zij is zich sterk bewust van de effecten die het gebruik van het internet heeft voor onze vrijheid, veiligheid en identiteit. Zij vraagt zich af, is het een zegen: onbeperkt vergaren van kennis, regelen van formaliteiten of het doen van aankopen? Of is het een vloek: bepaald worden door dwang, complexiteit of kwetsbaarheid. 
 
De noodzakelijke ontwikkeling van digitale wachtwoorden onderbouwen haar gemengde gevoelens. Haar eerste wachtwoord(en) waren eenvoudig en stonden dichtbij haar, b.v. de naam van haar zoon of zijn geboortedatum. Gemakkelijk te onthouden. Maar grenzen verschuiven; om je veilig op internet te begeven, zijn steeds langere en meer ingewikkelde wachtwoorden nodig, dubbele authenticatie, maar ook toepassingen van biometrie. Zij ervaart haar activiteiten op internet dan ook niet langer als risicoloos.

In dit project Wachtwoord; een vloek of een zegen? verbeeldt zij die ambivalentie door zich letterlijk uiterst kwetsbaar op te stellen. 

Dit heeft geresulteerd tot de volgende deelprojecten:
1.    Fotowerken, Wachtwoord; een vloek of een zegen? locatie Dat Bolwerck
2.    Jacquard wandkleed Oeps, Foutje  i.s.m. Textiles Zentrum Haslach
3.    Jacquard wandkleed Digitale Tweeling i.s.m.Textiles Zentrum Haslach
4.    Jacquard wandkleed Mijn toekomst, Verpixelen? in samenwerking met. EE Exclusive Label 
5.    Tunica, mijn Firewall:
Textielobject, Tunica; mijn Firewall
Fotowerken Tunica; mijn Firewall locatie Dat Bolwerck Zutphen
Fotowerken Tunica; mijn Firewall locatie Sint Walburgiskerk Zutphen

Bij dit alles dient te worden opgemerkt dat Pauline gebruik maakt van internet, software en machines. Die toepassingen zijn essentieel om haar onderwerp te onderzoeken.

'Het is niet zozeer de machine zelf die we als onze vijand moeten zien, maar de waarden die we op die machine plakken en van daaruit ook onszelf opleggen, zoals perfectie, snelheid en productiviteit"- Mirjam Deckers (kunsthistoricus en onderzoekster Rijksuniversiteit Groningen naar Gunta Stötzl).'


Fotografie: Ivonne Zijp
Ontwerp header van deze pagina: Koen Staz