menu
De vier werken en mijn conclusie!

De vier werken en mijn conclusie!

Dit project met werkprocesversnelling was een proces van continu inschatten van de benodigde tijd, het vinden van oplossingen en dit alles vereiste totale concentratie. Wat me verbaasde was hoe sterk creativiteit is! Mijn tijdsbeleving heeft de meeste indruk op mij gemaakt. Werken onder tijdsdruk heeft invloed op onze perceptie van tijd. En de techniek waarbij, naarmate snellere resultaten zichtbaar zijn, des te sneller de tijd zal worden ervaren. Toch blijft een uur een uur! 
In dit project wilde ik zien of het werk sneller kon werken? Dit kon ik. Maar ik wil dit niet meer doen. Het is een zware belasting voor mijn lichaam geweest. En de voldoening om een kunstwerk te maken veranderde in negatieve zin. De voorspelling van Jacques Ellul: "In een door mensen gemaakte technische samenleving zullen de mensen uiteindelijk geen koning maar slaaf zijn in hun eigen rijk."
Ik heb geprobeerd sneller te werken dan de slimme robot, omdat ik niet wil dat de robot mijn werk overneemt. Maar de grote werkversnelling is niet gezond voor lijf en leden.