menu
Het boek 'Project Fast Work Time consuming Landscape'

Het boek 'Project Fast Work Time consuming Landscape'

Het 'Project Fast Work Time consuming Landscape' is gedocumenteerd in een mooi compact boek. Je leest hoe Pauline het proces van werken onder toenemende tijdsdruk ervaart, haar beleving van de tijd en hoe de vier werken tot stand komen. Ook de reacties van het publiek (Zweden en Amsterdam) worden meegenomen. En veel foto's van de schetsen, borduurwerk, logboek tot het eindresultaat, maken dit tot een fantastisch document van dit project.
Ben je geïnteresseerd? Stuur een e-mail naar info[EMAIL BESCHERMD />]@[EMAIL BESCHERMD />]paulinenijenhuis.com Het boek kost € 17,95 (exclusief verzendkosten).

Lees meer over het boek in de recensie van Mique Menheere op haar blog artyembroider.com.