menu
Ben ik zichtbaar?

Bij de tentoonstelling hoort een enquête om de toeschouwer bij Paulines onderzoek te betrekken. Op het moment dat u de tentoonstelling bezoekt, zal u worden gevraagd naar uw waardering voor handwerk. En naar uw mening over handmatig - versus machinaal  werken in het algemeen én, specifiek, m.b.t. de 'techniek' van het borduren. 

De enquête bestaat uit vijf vragen. Benodigde tijd: 3-4 minuten